MIĘDZYNARODOWY
KONGRES NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MEDYCYNY SPORTOWEJ
Medycyna dla sportu,
sport dla medycyny
GDYNIA
27-29 września 2018r.


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, który odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 roku w Gdyni, pod hasłem: "Medycyna dla sportu, sport dla medycyny".
 
Opieka medyczna jest jednym z najważniejszych filarów sukcesu sportowego, zaś aktywność fizyczna to podstawa profilaktyki zdrowotnej i jeden z kluczowych elementów w terapii wielu chorób. Wielodyscyplinarne podejście do osoby aktywnej fizycznie stanowi wyzwanie dla specjalistów medycyny sportowej, lekarzy innych specjalności, profesjonalistów medycznych oraz ludzi nauki. Spotkanie w Gdyni, mieście sportu, będzie okazją do zaprezentowania dorobku i kierunków rozwoju współczesnej medycyny w konwencji "specjaliści specjalistom".

Udział w kongresie będzie honorowany do przedłużenia ważności Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

KOMITET NAUKOWY


Przewodniczący:
Dr n. med. Hubert Krysztofiak
Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Sekretarz:
Dr n. farm. Andrzej Pokrywka

 
Członkowie:
Prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
Lek. Grzegorz Biegański
Dr n. med. Andrzej Bugajski
Prof. dr hab. Wojciech Braksator
Dr hab. Andrzej Czamara, prof. WSF
Dr n. med. Andrzej Folga
Dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF
Dr n. med. Renata Główczyńska
Dr Marek Graczyk
Prof. dr hab. Anna Jegier
Prof. dr hab. Tomasz Kostka
Dr n. med. Jarosław Krzywański
Dr hab. Ernest Kuchar
Prof. dr hab. Artur Mamcarz
Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
Dr hab. Paweł Reichert
Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska – Lisowska
Dr n. med. Katarzyna Szmigielska
Dr hab. Wiesław Tomaszewski, prof. WSF
Dr hab. Wojciech Widuchowski, prof. WSF
Dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. GUMed
Prof. dr hab. Andrzej Ziemba
Dr Piotr Żmijewski

KOMITET ORGANIZACYJNY


Przewodniczący:
Jarosław Krzywański


Wiceprzewodniczący:
Maria Agnieszka Niewiadomska

 
Członkowie:
Małgorzata Anusiewicz
Paulina Bobowicz
Patrycja Celmer
Mariola Gałązka
Agnieszka Kocińska
Hubert Krysztofiak
Izabela Kuczyńska-Flisiuk
Janusz Jurczyk
Joanna Leszczyńska
Anna Melki
Jarosław Meyer-Szary
Rafał Mierzyński
Krzysztof Osman
Anna Pacholec
Anna Perkowska
Andrzej Pokrywka
Klaudia Rzoska
Agnieszka Soćko
Ewa Stasiakowska-Grochowska
Maciej Szubiński
Medycyna dla sportu,
sport dla medycyny
CZY SPORT TO JESZCZE ZDROWIE?
Sesja Polskiego Towarzystwa Artroskopowego
Prowadzący: Profesor Wojciech Widuchowski, Profesor Paweł Reichert
 
Problemy dotyczące uszkodzeń narządu ruchu starzejącego się sportowca.
Doktor Konrad Słynarski
Centrum Medyczne Gamma w Warszawie
 
Ortobiologia w traumatologii sportowej – przypadek czy standard?
Profesor Wojciech Widuchowski
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
 
Etiologia urazów stawów – czy można uniknąć przeznaczenia?
Doktor Łukasz Lipiński
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
Powrót do sportu po rekonstrukcjach więzadłowych – fakty i mity
Doktor Jacek Walawski
Szpital MSWiA w Lublinie
 
Teraźniejszość i przyszłość chirurgii rekonstrukcyjnej stawów
Doktor Jerzy Cholewiński
Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci, Szpital Bonifratrów w Katowicach
Sesja 1: sala audytoryjna, godzina 9:00 – 10:30, piątek
ALERGIA I ASTMA W SPORCIE
Prowadzący: Profesor Radosław Gawlik, Doktor Janusz Jurczyk
 
Wpływ wysiłku na układ immunologiczny sportowca
Doktor Marcin Kurowski
Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
Patogeneza powysiłkowego skurczu oskrzeli
Profesor Ziemowit Ziętkowski
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białystoku
 
Leczenie i kontrola astmy u sportowców
Profesor Radosław Gawlik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sportowiec z alergią pokarmową
Doktor Jacek Gocki
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Astma u sportowców – obserwacje dnia codziennego
Doktor Janusz Jurczyk
Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Sesja 2: sala D, godzina 9:00 – 10:30, piątek
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DO OCENY WYDOLNOŚCIOWEJ I RYZYKA NAGŁEJ ŚMIERCI SERCOWEJ U SPORTOWCÓW
Prowadzący: Doktor Renata Główczyńska, Doktor Andrzej Folga
 
Ergospirometria w diagnostyce medycznej sportowca.
Doktor Renata Główczyńska
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Warsztaty ergospirometryczne.
Doktor Renata Główczyńska,
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Zastosowanie innowacyjnego systemu sds w ocenie zapisu ekg u osób aktywnych fizycznie
Doktor Andrzej Folga
Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w  Warszawie
Sesja 3: sala E, godzina 9:00 – 10:30, piątek
ZESPÓŁ BOLESNEJ PACHWINY MŁODEGO SPORTOWCA - DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Prowadzący: Profesor Jerzy Widuchowski, Doktor Zbigniew Pilecki
 
Przyczyny i diagnostyka zespołu bolesnej pachwiny
Doktor Grzegorz Pilecki
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci ZSM w Chorzowie,
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu
 
Badanie fizykalne w zespole bolesnej pachwiny
Doktor Mateusz Ciekalski
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu,
Oddział Ortopedii i Traumatologii Szpitala Św. Józefa w Mikołowie
 
Diagnostyka obrazowa zespołu bolesnej pachwiny
Doktor Zbigniew Pilecki
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci ZSM w Chorzowie
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu,
Polski Związek Gimnastyczny
 
Niechirurgiczne przyczyny zespołu bolesnej pachwiny
Doktor Mateusz Ciekalski
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu,
Oddział Ortopedii i Traumatologii Szpitala Św. Józefa w Mikołowie
 
Chirurgiczne postacie zespołu bolesnej pachwiny
Doktor Jacek Ciekalski
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu,
Oddział Chirurgii Dzieci Centrum Pediatrii w Sosnowcu
 
Przepuklina sportowa
Profesor Józef Dzielicki
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu
 
Ortopedyczne postacie zespołu bolesnej pachwiny
Doktor Grzegorz Pilecki
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci ZSM w Chorzowie,
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu
 
Artroskopia i sonochirurgia w zespole bolesnej pachwiny
Doktor Zbigniew Pilecki
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci ZSM w Chorzowie,
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu,
Polski Związek Gimnastyczny
 
Kompleksowe spojrzenie na zespół bolesnej pachwiny
Doktor Jacek Ciekalski
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu,
Oddział Chirurgii Dzieci Centrum Pediatrii w Sosnowcu,
 
Karta diagnostyczna bolesnej pachwiny
Doktor Zbigniew Pilecki
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci ZSM w Chorzowie
Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu,
Polski Związek Gimnastyczny
 
Oficjalne otwarcie kongresu oraz Sesja 4: sala audytoryjna, godzina 11:00 – 13:00, piątek
Medycyna sportowa w odbudowie biologicznych sił narodu polskiego po odzyskaniu niepodległości.
Doktor Henryk Kuński

BADANIE LEKARSKIE SPORTOWCÓW - STRATEGIA DLA BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W SPORCIE
Medical screening of athletes - a strategy for safe participation in sport
Prowadzący: Profesor Anna Jegier, Doktor Hubert Krysztofiak
 
Badania przesiewowe i naukowe w prewencji nagłego zgonu sercowego u młodzieży
Medical screening and research for preventing sudden cardiac death in the young
Professor Sanjay Sharma
Cardiology Clinical and Academic Group, St George's University of London, United Kingdom
 
Badanie kwalifikacyjne do uprawiania sportu w krajach europejskich
Athlete’s Pre-Participation Examination (PPE) in European Countries
Profesor Anna Jegier
Zakład Medycyny Sportowej, Centrum Medycyny Sportowej CSK, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
Rola badania neurologicznego w kwalifikacji do uprawiania sportu
The role of neurological examination in athletes pre-participation screening
Doktor Anna Winczewska-Wiktor
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
Czy potrzebne są kryteria wiekowe w kwalifikacji dzieci do sportów walki?
Do we need age criteria while qualifying children for martial sport?
Doktor Radosław Górski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Polski Związek Judo
 
Lekarskie badanie kwalifikacyjne w sporcie - czy czas na zmianę zaleceń?
Pre-Participation Examination in sport - is it time to change the scope?
Doktor Jarosław Krzywański
Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Sesja 5: sala audytoryjna, godzina 13:45 – 15:15, piątek
TRUDNY PACJENT W PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ
Prowadzący: Doktor Jarosław Krzywański, Doktor Andrzej Rakowski
 
Sportowiec z hiperlipidemią – czy rzeczywiście problem?
Profesor Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
 
Sportowiec chory na cukrzycę typu 1
Profesor Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Doktor Andrzej Gawrecki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
Sport chorych po transplantacji narządów i dializowanych
Profesor Andrzej Chmura
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii im. T. Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Czy dziecko po chorobie nowotworowej może zostać sportowcem?
Doktor Monika Drogosiewicz
Klinika Onkologii Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
Sesja 6: sala audytoryjna, godzina 15:45 – 17:15, piątek
DYLEMATY DIETETYKI SPORTOWEJ
Prowadzący: Profesor Barbara Frączek, Profesor Agnieszka Zembroń-Łacny
 
Co lepsze? Węglowodany czy tłuszcze?
Profesor Andrzej Ziemba
Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego,
Polska Akademia Nauk, Warszawa
contra
Doktor Tomasz Mikulski
Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego,
Polska Akademia Nauk, Warszawa
 
Jaką dietę wybrać dla sportowca: paleo czy wegetariańską?
Magister Aleksandra Pięta
Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Instytut Nauk Biomedycznych, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
contra
Doktor Damian Parol
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sesja 7: sala E, godzina 15:45 – 17:15, piątek
LECZENIE ZACHOWAWCZE W URAZACH SPORTOWYCH
Prowadzący: Profesor Paweł Reichert, Doktor Andrzej Bugajski
 
Zastosowanie iniekcji kwasów hialuronowych (HA) w sporcie - informacje z Isokinetic Medical Group Conference 2018
Doktor Szymon Dragan
Zakład Medycyny Rekonstrukcyjnej i Odtwórczej w Ortopedii, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
Czy długość ma znaczenie - różnice pomiędzy kwasami hialuronowymi okiem farmakologa
Doktor Tadeusz Frankiewicz
TTFarma Consulting, Kraków
 
Kolagen w iniekcjach jako alternatywna forma terapii w schorzeniach narządu ruchu
Doktor Łukasz Czarnocki
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Skuteczność miejscowego stosowania heparyny w leczeniu pacjentów po urazach sportowych
Doktor Tomasz Zakrzewski
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Vratislavia Medica we Wrocławiu
Sesja 8: sala G, godzina 15:45 – 17:15, piątek
WARSZTAT: Zastosowanie mobilnej ultrasonografii w codziennej praktyce lekarza medycyny sportowej
Prowadzący: Doktor Maciej Karaczun
Sesja 9: sala audytoryjna, godzina 8:00 – 9:30, sobota
WARSZTAT: EKG sportowca
Prowadzący: Profesor Lidia Ziółkowska, Doktor Maria Miszczak – Knecht, Doktor Andrzej Folga
Sesja 10: sala D, godzina 8:00 – 9:30, sobota
WARSZTAT: Super indukcyjna stymulacja – innowacyjna technologia w leczeniu schorzeń narządu ruchu
Prowadzący: Magister Marita Pelczarska
Sesja 11: sala E, godzina 8:00 – 9:30, sobota
WARSZTAT: Techniki podawania preparatów kolagenowych do tkanek miękkich oraz stawów
Prowadzący: Doktor Stanisław Machowski
Sesja 12: sala G, godzina 8:00 – 9:30, sobota
WARSZTAT: Dysfunkcje i urazy stawu skokowego w sporcie - algorytm diagnostyczno - terapeutyczny
Prowadzący: Doktor Maciej Nowak
 
Sesja 13: sala audytoryjna, godzina 9:30 – 11:00, sobota
PROBLEMY KARDIOLOGICZNE MŁODOCIANYCH SPORTOWCÓW
Wspólna sesja Sekcji Kardiologii Sportowej i Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prowadzący: Doktor Anna Turska-Kmieć, Doktor Maria Miszczak-Knecht
 
Wydłużony QT a uprawianie sportu
Profesor Katarzyna Bieganowska
Klinika Kardiologii, Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 
Arytmia komorowa u młodocianych sportowców
Doktor Maria Miszczak-Knecht
Klinika Kardiologii, Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 
Wrodzone wady serca – kogo dyskwalifikować z aktywności fizycznej
Doktor Anna Turska-Kmieć
Klinika Kardiologii, Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży uprawiającej sport
Doktor Tomasz Floriańczyk
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sesja 14: sala D, godzina 9:30 – 11:00, sobota
REGENERACJA W SPORCIE
Prowadzący: Profesor Ewa Ziemann, Profesor Wiesław Tomaszewski
 
Rola fizjoterapeuty w procesie regeneracji powysiłkowej sportowca
Magister Marcin Bator
Legia Warszawa,
Enel-Sport Warszawa,

Polski Związek Piłki Nożnej
 
Terapia zimnem w treningu i regeneracji
Profesor Ewa Ziemann
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
Drenaż limfatyczny w procesach regeneracji okołowysiłkowej
Doktor Jan Jakub Kęsik
Oddział Chirurgii Naczyń, Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 
Żywieniowe i suplementacyjne wspomaganie procesu regeneracji wśród sportowców 
Magister Mateusz Gawełczyk
Zakład Żywienia i Suplementacji, Katedra Teorii i Praktyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Sesja 15: sala E, godzina 9:30 – 11:00, sobota
URAZY MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN Z PERSPEKTYWY ZAWODNIKA, LEKARZA, FIZJOTERAPEUTY
Sesja Carolina Medical Center
Prowadzący: Profesor Wojciech Widuchowski, Doktor Łukasz Luboiński
 
Patogeneza, podział i klasyfikacja urazów ścięgien i mięśni
Doktor Maciej Pasieczny
Carolina Medical Center, Warszawa

Diagnostyka patologii i urazów mięśni
Doktor Krzesimir Sieczych
Carolina Medical Center, Warszawa

Uszkodzenia ścięgien w okolicy goleni i stawu skokowego
Doktor Łukasz Luboiński
Carolina Medical Center, Warszawa

Zerwania i zapalenia ścięgna Achillesa.
Doktor Urszula Zdanowicz
Carolina Medical Center, Warszawa

Typowe uszkodzenia dużych mięśni wśród sportowców
Doktor Michał Drwięga
Carolina Medical Center, Warszawa

Rola rehabilitacji w leczeniu uszkodzeń ścięgien mięśni – kiedy powrót do sportu?
Magister Magdalena Syrek
Carolina Medical Center, Warszawa
Sesja 16: sala audytoryjna, godzina 11:30 – 13:30, sobota
PRZEWÓD POKARMOWY U SPORTOWCÓW
Prowadzący: Profesor Kazimierz Ciechanowski, Doktor Jarosław Krzywański
 
Dbasz o jelita, nie masz dylematu – dobiec do mety czy do toalety
Profesor Kazimierz Ciechanowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Czy Bill Rodgers* miał rację? – punkt widzenia gastroenterologa
Doktor Wojciech Marlicz
Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Bariera jelitowa – przeszkoda czy drzwi do sukcesu w sporcie
Doktor Igor Łoniewski
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
Dieta FODMAP – czy możliwa u sportowców?
Magister Urszula Somow
Polski Związek Lekkiej Atletyki
 
Czy stosowanie probiotyków u sportowców ma sens? – punkt widzenia lekarza sportowego.
Doktor Jarosław Krzywański
Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
 
*Bill Rodgers: “More marathons are won or lost in the porta-toilets than at the dinner table.”
Sesja 17: sala D, godzina 11:30 – 13:30, sobota
WARSZTAT ERGOSPIROMETRYCZNY: MONITOROWANIE MEDYCZNE W SPORCIE WYCZYNOWYM 
Prowadzący: Doktor Hubert Krysztofiak, Doktor Robert Pietruszyński
 
Ocena wydolności fizycznej w sporcie wyczynowym
Doktor Robert Pietruszyński
Pracownia Badań Naczyniowych Zakładu Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź
 
Parametry wentylacyjne a VO2max u zawodowych sportowców; ergospirometria – odstępstwa w badaniu zawodowych sportowców i ich znaczenie w praktyce treningowej
Doktor Piotr Kosielski, Doktor Szymon Gałczyński
Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka „DynamoLab”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
Spirometria wysiłkowa w diagnostyce hipoksemii wysiłkowej u sportowców
Doktor Hubert Krysztofiak
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego,
Polska Akademia Nauk, Warszawa
 
Warsztaty ergospirometryczne
Dipl-ing. Markus Siepmann (C0RTEX Biophysik GmbH Germany),
Doktor Jan Bazański, Magister Marta Bazańska (VO2MAX Sp. z o.o.)
Sesja 18: sala E, godzina 11:30 – 13:30, sobota
USZKODZENIA BARKU W SPORCIE: OD PROFILAKTYKI DO POWROTU DO GRY
Prowadzący: Profesor Przemysław Lubiatowski, Profesor Andrzej Czamara
 
Wprowadzenie
Profesor Przemysław Lubiatowski
Rehasport Clinic, Poznań
 
Biomechanika barku w odniesieniu do sportów rzutowych
Doktor Piotr Kaczmarek
Rehasport Clinic, Poznań
 
Elementy oceny biomechanicznej zawodnika (profil sportowca)
Magister Paweł Cisowski
Rehasport Clinic, Poznań
 
Patologie w barku sportowca
Profesor Przemysław Lubiatowski, Doktor Jakub Stefaniak
Rehasport Clinic, Poznań
 
Diagnostyka obrazowa barku w sporcie
Doktor Marcin Dzianach
Rehasport Clinic, Poznań
 
Proces rehabilitacji barku w sportach rzutowych – od ortopedy przez fizjoterapeutę do trenera przygotowania motorycznego
Doktor Piotr Kaczmarek
Rehasport Clinic, Poznań
 
Najważniejsze aspekty przygotowania motorycznego zawodnika po urazie
Magister Mariusz Goliński
Rehasport Clinic, Gdańsk
 
Kryteria powrotu do sportu okiem ortopedy i fizjoterapeuty
Profesor Przemysław Lubiatowski, Doktor Piotr Kaczmarek
Rehasport Clinic, Poznań
 
SIOMS – monitorowanie urazów punktem wyjścia tworzenia programów
profilaktycznych
Doktor Maciej Pawlak
Rehasport Clinic, Gdańsk
 
Profilaktyka urazów barku w sporcie
Magister Artur Jagodziński, Magister Joanna Chacińska, Doktor Monika Grygorowicz
Rehasport Clinic, Warszawa
wicz, Rehasport Clinic, Warszawa
Sesja 19: sala audytoryjna, godzina 14:30 – 16:00, sobota
NIE TYLKO KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA – WYZWANIA U SPORTOWCÓW Z PROBLEMAMI KARDIOLOGICZNYMI
Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prowadzący: Profesor Wojciech Braksator, Doktor Renata Główczyńska
 
Zawodnik z chorobą wieńcową
Doktor Renata Główczyńska
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Kiedy kierować zawodnika na ablację zaburzeń rytmu?
Doktor Piotr Lodziński
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Jak postępować ze sportowcem z wszczepionym ICD/PM
Profesor Iwona Cygankiewicz
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Klinika Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
Sportowiec z dwupłatkową zastawką aortalną
Doktor Marcin Konopka
Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sesja 20: sala E, godzina 14:30 – 16:00, sobota
WITAMINA D W SPORCIE - KORZYŚCI, REKOMENTACJE I RYZYKO
Prowadzący: Profesor Krzysztof Sworczak, Doktor Jarosław Krzywański
 
Rola witaminy D w zdrowiu i chorobie
Profesor Krzysztof Sworczak
Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
Witamina D w diecie sportowca
Magister Katarzyna Gładyś, Profesor Sylwia Małgorzewicz
Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
Witamina D a zdolność do wysiłku
Doktor Katarzyna Kasprowicz, Profesor Zbigniew Jastrzębski
Zakład Biologii, Ekologii i Medycyny Sportu, Katedra Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 
Witamina D – D jak Doping
Doktor Wojciech Wołyniec, Profesor Wojciech Ratkowski
Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra Zarządzania Turystyką i Rekreacją, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Sesja: Fizjologia/ Biochemia/Psychologia, sala D, godzina 16:00 - 18:40, czwartek
Prowadzący: Profesor Andrzej Ziemba, Profesor Jędrzej Antosiewicz, Doktor Piotr Żmijewski

1)
Sieroń K1, Knapik K1, Wojtyna E2, Onik G1
1 Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2 Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice
Wpływ intensywnej redukcji masy ciała na przebieg procesów prooksydacyjno-antyoksydacyjnych u zawodników uprawiających judo
 
2)
Parchimowicz M1, Michalski M1, Ostrowska J1, Stopczyńska M1, Biegański G2,3, Gawrecki A4, Araszkiewicz A4, Zozulińska-Ziółkiewicz D4
1 Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2 Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3 Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska w Poznaniu
4 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Ocena czynników mających wpływ na stężenie mleczanów we krwi u dzieci z cukrzycą typu 1 podczas „I Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej”
 
3)
Anczykowska K1, Nowak-Zaleska A2, Zaleski R3, Żychowska M1
1 Katedra Nauk Przyrodniczych, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Kolekcja Plazmidów i Mikroorganizmów, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
3 Niepubliczny Ośrodek Zdrowia "ETERMED", Gdańsk
Zmiany w ekspresji genów związanych z odpowiedzią stresową komórki pod wpływem powtarzanych kąpieli saunowych  u sportowców i osób nietrenujących
 
4)
Przybytkowska A1, Tomczyk M1, Flis D2, Antosiewicz J1
1 Zakład Biochemii, Wydział Wysiłku Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Zakład Bioenergetyki i Wysiłku Fizycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
Zmiany w metabolizmie żelaza u młodych mężczyzn z mutacją w genie HFE oraz z genem niezmutowanym indukowane biegiem maratońskim
 
 5)
Półrola P1, Góral-Półrola J2, Chruściński G3, Bonisławska I4, Żychowska M5
1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
2 Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce
3 Katedra Sportu, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
4 Katedra Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
5 Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
Zmiany w ekspresja genów związanych ze stresem komórkowym w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u zdrowych kobiet po czterodniowym treningu Qigong
 
6)
Żychowska M1, Anczykowska K1, Bonisławska I2
1 Katedra Nauk Przyrodniczych, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Katedra Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
Porównanie zmian w ekspresji genów związanych ze stresem komórkowym wywołanych 30-minutowym treningiem o umiarkowanej intensywności oraz 30 minutowym zabiegiem w saunie
 
7)
Tomczyk M1, Kortas J2, Flis D3, Kaczorowska B4, Przybytkowska A1, Lewicka E5, Dąbrowska-Kugacka A5, Antosiewicz J1,6
1 Zakład Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Zakład Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
3 Zakład Bioenergetyki i Żywienia, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
4 Zakład Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk                                                
5 Zakład Kardiologii i Elektroterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny
6 Zakład Bioenergetyki i Fizjologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Rola żelaza w zmianach na osi EPO-erytroferron-hepcydyna indukowanych maratonem
 
8)
Kochanowicz M1, Mieszkowski J1, Żychowska M2, Kochanowicz A3, Przybytkowska A1, Anczykowska K1, Sawicki P3, Borkowska A4, Niespodziński B5, Antosiewicz J1
1 Zakład Biochemii, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Katedra Nauk Przyrodniczych, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
3 Zakład Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
4 Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
5 Zakład Anatomii i Biomechaniki, Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wpływ hartowania przez niedokrwienie na ekspresję genów dla ferrytyny oraz wyniki prób sprawnościowych
 
9)
Kłodzińska E1, Witek K1, Waraksa E1, Czuba M1, Namieśnik J2
1 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
2 Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej i pomiarów potencjału zeta w ocenie właściwości powierzchniowych komórek erytrocytów
  
10)
Opaszowski BH,  Obmiński Z
Zakład Endokrynologii, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Wpływ rozgrzewki na czas trwania wysiłku supramaksymalnego i powysiłkową odpowiedź hormonu wzrostu (GH)
 
11)
Wołyniec W1, Ratkowski W2, Kasprowicz K2. Puch-Walczak A3, Wierucki Ł3, Zdrojewski T3, Małgorzewicz S4, Aleksandrowicz E4, Jastrzębski Z2, Witek K5, Grzywacz T5, Żmijewski P5, Renke M1
1 Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
3 Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
4 Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
5 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Wpływ czynników metabolicznych i intensywności wysiłku na występowanie białkomoczu po biegach maratońskich
 
12)
Tota Ł1, Mrozińska S2,4, Morawska M3, Pałka T1, Klupa T2,4, Matejko B2,4
1 Zakład Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
2 Katedra Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
3 Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
4 Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Poziom wydolności aerobowej u młodych mężczyzn z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej
 
13)
Kobos Z1,2, Wochyński Z3, Jędrys R3, Wójcik R4, Breszka M3
1 Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie
2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
3 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin
4 Centrum Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Samoocena i zapotrzebowanie na stymulację (poszukiwanie doznań) podczas egzaminów wstępnych z wychowania fizycznego do uczelni lotniczej
 
14)
Graczyk M
Narodowe Centrum Badawczo-Innowacyjne Psychologii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
Dwutorowa kariera, w międzynarodowym projekcie badawczym GEES, jako ścieżka wsparcia sportowca w programie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020
 
15)
Bidzan-Bluma I
1 I.M. Studio. Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna, Gdańsk
2 Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
Model kierunków rozwoju w psychologii klinicznej i neuropsychologii sportu w oparciu o przegląd badań 
Sesja: Przypadki Medyczne/Kardiologia, sala E, godzina 19:10 - 21:40, czwartek
Prowadzący: Doktor Hubert Krysztofiak, Doktor Katarzyna Szmigielska, Doktor Grzegorz Biegański

47)
Skrzypiec-Spring M1,2, Krzywański J3, Pokrywka A3,4, Szeląg A1
1 Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Specjalistyczne Centrum Medyczne SPORTSmed we Wrocławiu
3 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
4 Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
Przypadek podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych w efekcie leczenia dozwoloną formą leku z dorzolamidem
 
48)
Zakliczyńska H1, Pokrywka A2,3, Biliński G1
1 Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.
2 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
3 Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
Hipogonadyzm normogonadotropowy – opis przypadku
 
49)
Wieleba E
Ośrodek Medycyny Sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
Talasemia minor a zdolność do uprawiania sportu wyczynowego – opis przypadku
 
50)
Wieleba E
Ośrodek Medycyny Sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
Hemofilia a zdolność do uprawiania sportu wyczynowego - opis przypadku
 
51)
Krzywański J, Mierzyński R
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Zespół skórnej larwy wędrującej u siatkarki plażowej
 
52)
Śleszycka E, Leszczyński M
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Filia w Gdyni
Hipermobilność stawów w orzecznictwie sportowo-lekarskim
 
53)
Pietruszyńska A1, Pietruszyński R2, Jegier B3
1 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
2 Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
3 Klinika Kardiochirurgii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Anomalia tętnicy wieńcowej u sportowca amatora. Wykorzystanie echokardiografii przezklatkowej w medycynie sportowej
  
54)
Zakliczyńska H1, Biliński G1, Zakliczyński M2,3, Folga A4
1 Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny
3 Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
4 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Tachykardia zatokowa u zawodowego piłkarza – opis przypadku
 
55)
Uliński R1, Stepek P1, Krysztofiak H2
1 Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej COMS, Warszawa
2 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Niemiarowość rytmu serca i czas trwania załamków, odstępów oraz odcinków w spoczynkowym elektrokardiogramie u zawodowych sportowców
 
56)
Skrzypiec-Spring M, Spring A
Specjalistyczne Centrum Medyczne SPORTSmed we Wrocławiu
Przypadek okresowo występującej preekscytacji komór (typu WPW) w zapisie EKG
 
57)
Rakowski A, Wiśniewska D, Krajnik A, Ligarzewska L, Fares I, Żyła M
Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej ”Sportvita” w Bydgoszczy
Zespół preekscytacji jako problem kardiologiczny w sporcie
 
58)
Meyer-Szary J1, Kwiatkowska J1, Sabiniewicz R1, Wałdoch A1, Świątek-Brzeziński Z1, Brzeziński M2
1 Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Nieoczekiwane powikłania nadciśnienia tętniczego u nastoletniego sportowca
 
59)
Kwiatkowska J1, Tomaszewski M2, Królak T3, Meyer-Szary J1
1 Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
3 Kliniczne Centrum Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Czy „gadżet” może zaważyć na karierze sportowca?
 
60)
Turska-Kmieć A1, Paszkowska A1, Kmieć T2, Boruc A1, Mirecka-Rola A1, Maruszewski B3, Pyzlak M4
1 Klinika Kardiologii, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2 Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
3 Klinika Kardiochirurgii, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
4 Zakład Patologii, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Niespodziewana przyczyna objawów neurologicznych u młodego sportowca podczas meczu piłki nożnej
 
61)
Galas M, Główczyńska R
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Istotne zwężenie tętnicy wieńcowej u maratończyka
 
62)
Folga A, Gałązka M
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Triatlonista z dwupłatkową zastawką aortalną
Sesja: Rehabilitacja/Fizjoterapia/ Geriatria, sala D, godzina 19:10 - 21:40, czwartek
Prowadzący: Profesor Andrzej Czamara, Profesor Tomasz Kostka, Profesor Paweł Reichert

31)
Szewczyk A1, Rębowska E2, Jegier A1
1 Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zespół przemęczenia niefunkcjonalnego i przetrenowania u sportowców – uwarunkowania i wczesna diagnostyka
 
32)
Morawin B1, Tylutka A1, Chmielowiec J1, Baumgarten M1, Rozpędowski P1, Zając D2, Buczek A2, Zembroń-Łacny A1
1 Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
2 Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej, Uniwersytet Zielonogórski
Apoptotyczne mechanizmy starzenia się mięśni szkieletowych; zapobieganie poprzez
wysiłek fizyczny
 
33)
Fife E1, Kostka J1,2, Kroc Ł1, Guligowska A1, Pigłowska M1, Sołtysik B1, Kaufman-Szymczyk A3, Fabianowska-Majewska K3, Kostka T1
1 Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Zakład Medycyny Fizykalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3 Zakład Chemii Biomedycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Związek pomiędzy funkcją mięśni a krążącymi we krwi miostatyną, folistatyną i GDF11 u starszych kobiet i mężczyzn
 
34)
Maciejewska-Skrendo A1, Cięszczyk P1, Humińska-Lisowska K1, Monika Michałowska-Sawczyn1, Sawczuk M2
1 Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
Badania asocjacyjne całych genomów identyfikujące liczne loci związane z siłą uścisku dłoni jako przesłanka do zrozumienia biologicznych podstaw sprawności mięśniowej
 
35)
Kostka J1,2, Sikora J3, Kostka T2
1 Zakład Medycyny Fizykalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3 Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zależność pomiędzy mocą i optymalną prędkością skracania mięśni a aktywnością enzymu konwertującego angiotensynę u starszych kobiet
 
36)
Gołuchowska A, Szmigielska K, Jegier A
Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na stężenie wybranych lipoprotein u mężczyzn z chorobą wieńcową po przezskórnej interwencji wieńcowej 

37)
Micielska K1, Gmiąt A2, Kozłowska M2, Duda-Biernacka B1,  Jaworska J2, Łysak A3, Walentukiewicz A4, Ziemann E2
1 Zakład Anatomii i Antropologii, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Zakład Fizjologii i Farmakologii, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
3 Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
4 Zakład Promocji Zdrowia i Posturologii, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
Trening interwałowy z obciążeniem własnego ciała jako czynnik indukujący zmiany stężenia miokin w grupie kobiet
 
38)
Trawiński B, Pawlak M
Zakład Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
Percepcja bodźców sensorycznych w kończynie poddanej wysiłkowi fizycznemu w warunkach niedokrwienia
 
39)
Mikołajczyk R, Sikora M, Łakomy O
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Więzadło przednioboczne jako odpowiedź na poszukiwanie przyczyny nawrotowej niestabilności stawu kolanowego u osób aktywnych fizycznie. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z tenodezą boczną i propozycja programu rehabilitacji
 
40)
Leźnicka K1, Starkowska A2, Pawlak M3
1 Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Katedra Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin                                                                                                                              
3 Katedra Biomedycznych Podstaw Aktywności Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
Relacje pomiędzy progiem bólu, tolerancją na ból oraz urazami  w aspekcie aktywności fizycznej studentów
 
41)
Kita B1, Tota Ł1, Piotrowska A2, Kita S1, Zuziak R2, Czerwińska-Ledwig O2, Pałka T1, Maciejczyk M1, Pilch W2
1 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
2 Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
Analiza poziom markerów uszkodzenia mięśni po wysiłku ekscentrycznym u młodych, nietrenujących mężczyzn z niedoborem metabolitu 25(OH)D3 we krwi
 
42)
Rodziewicz E1,  Micielska K2, Kozłowska M1, Ewertowski M1, Jaworska J1, Ziemann E1
1 Zakład Fizjologii i Farmakologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
2 Zakład Anatomii i Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
Wpływ wysiłku ekscentrycznego w połączeniu z terapią zimnem na stężenie miokin i siłę mięśniową u młodych osób
 
43)
Gawlik J1,2, Krzywański J3
1 Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej COMS, Warszawa
2 Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Analiza urazów u zawodników lekkiej atletyki w roku 2017
 
44)
Zaleska MT1, Olszewski WL2, Ziemba A1, Mikulski T1
1 Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa
2 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Opóźniona bolesność mięśni (delayed onset muscular soreness-doms) spowodowana niedostatecznym odpływem nadmiaru filtratu kapilarnego z mięśni i tkanki podskórnej drogą naczyń limfatycznych
 
45)
Gawda P1, Kwaśniewski D2,3, Kapelan M3, Ginszt M1, Majcher P1
1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Centrum Medyczne Orto-Optymist w Lublinie
Monitorowanie efektów terapii tkanek miękkich w dysfunkcjach stawu kolanowego z wykorzystaniem USG u biegaczy amatorów
 
46)
Sołtysik BK, Kostka J, Karolczak K, Watała C, Kostka T
Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Aktywność fizyczna, ryzyko sercowo-naczyniowe i status zatrudnienia osób w wieku 60-65 lat
 
Sesja: Dietetyka Sportowa, sala E, godzina 16:00 - 18:40, czwartek
Prowadzący: Doktor Andrzej Pokrywka, Profesor Barbara Frączek, Profesor Agnieszka Zembroń-Łacny

16)
Pokrywka A1,4, Grodzka O2, Wojciechowska A2, Rynkowski M3, Krzywański J4, Zembroń-Łacny A1
1 Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski  
2 Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej, Uniwersytet Zielonogórski  
3 Polska Agencja Antydopingowa, Warszawa
4 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Czy to co nie jest zabronione jest zawsze dozwolone? Problematyczne składniki suplementów diety i odżywek
 
17)
Waraksa E1, Kłodzińska E2, Namieśnik J1
1 Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
2 Zakład Chemii Analitycznej i Analiz Instrumentalnych, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Oznaczanie głównych składników gamma oryzanolu i tyrozyny w odżywkach i suplementach diety z zastosowaniem chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas
 
18)
Krzywański J1, Mierzyński R1, Młyńczak M2, Pokrywka A1,3, Krysztofiak H1,4, Mikulski T4
1 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
2 Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
3 Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
4 Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
Zaopatrzenie organizmu w witaminę D a profil lipidowy u sportowców wyczynowych
 
19)
Lipert A1, Niedbał M2 
1 Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Absolwentka kierunku Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wpływ diety niskowęglowodanowej i regularnej aktywności fizycznej na skład ciała dorosłych osób z nadwagą i otyłością
 
20)
Pietrzak AK, Kęska A
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Ocena wydatku energetycznego oraz spożycia energii zawodniczek wybranych dyscyplin sportu
  
21)
Musiał K1, Wodzyńska E2, Lipert A1
1 Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Absolwentka kierunku Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Ocena ilościowo-jakościowa diet eliminacyjnych stosowanych przez osoby aktywne fizycznie
 
22)
Jaśkiewicz ŁM
Zakład Biochemii, Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
Wybrane strategie żywieniowe i suplementacyjne w grupie zawodników trenujących triathlon
 
23)
Parol D1, Śliż D1, Sobiecki J2, Michnowska I3, Wełnicki M1, Dąbrowska D1, Pawłowska M1, Król W4, Braksator W4, Mamcarz A1
1 III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2 Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
3 Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
4 Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Porównanie jakości diety między biegaczami na diecie wegańskiej a konwencjonalnej
 
24)
Parol D1, Śliż D1, Sobiecki J1, Michnowska I2, Wełnicki M1, Dąbrowska D1, Pawłowska M1, Król W4, Braksator W4, Mamcarz A1
1 III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2 Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
3 Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
4 Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Porównanie wydolności i parametrów antropometrycznych pomiędzy biegaczami na diecie wegańskiej i konwencjonalnej
 
25)
Krzywański J1, Mikulski T2, Młyńczak M3, Pokrywka A1,4, Krysztofiak H1,2, Ziemba A2
1 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
2 Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
3 Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
4 Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
Stężenie witaminy B12 u sportowców wyczynowych a wskaźniki morfotyczne krwi
 

 
 
 
 
26)
Krzywański J1, Gałązka M1, Młyńczak M2, Pokrywka A1,3, Krysztofiak H1,4, Mikulski T4
1 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
2 Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
3 Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
4 Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
Zależność pomiędzy statusem witaminy D a stężeniem testosteronu
 
27)
Turowski D, Witek K, Wiśniewska K, Pintera M, Grądzka E, Kajkowska R
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Analiza wskaźników badania morfologicznego krwi w zależności od stanu odżywienia żelazem u sportowców
 
28)
Błądkowska K, Jabłońska E, Figurska-Ciura D, Bronkowska M
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Postawy uczniów wrocławskich szkół akrobatyki i baletu wobec odżywiania i ocena ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania
 
29)
Wochyński Z1, Majda J2
1 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
2 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Wpływ monitorowanej aktywności fizycznej i diety za pomocą wskaźników biochemicznych na odrost włosów  u osobników łysych typu plackowatego
 
30)
Tota Ł1, Piotrowska A2, Morawska M3, Pałka T1, Czerwińska-Ledwig O2, Zuziak R2, Pilch W2
1 Zakład Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
2 Zakład Kosmetologii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
3 Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
Stężenie zonuliny po triathlonie u mężczyzn startujących w XTERRA POLAND 2017
 
PROGRAM
 
SALA AUDYTORYJNA
parter
SALA D
piętro I
SALA E
piętro I
SALA G
piętro I
CZWARTEK 27.09.2018 r.
MARATON PRAC ORYGINALNYCH
16:00 - 18:40
przerwa kawowa (18:40 - 19:10)
19:10 - 21:40
21:40 - 22:40
NAUKOWY KLUB DYSKUSYJNY - foyer piętro I
PIĄTEK 28.09.2018 r.
9:00 - 10:30
przerwa kawowa (10:30 - 11:00)
11:00 - 13:00
przerwa obiadowa (13:00 - 13:45)
13:45 - 15:15
przerwa kawowa (15:15 - 15:45)
15:45 - 17:15
SOBOTA 29.09.2018 r.
8:00 - 9:30
9:30 - 11:00
przerwa kawowa (11:00 - 11:30)
11:30 - 13:30
przerwa obiadowa (13:30 - 14:30)
14:30 - 16:00


WARSZTATY 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, zapisu należy dokonać w formularzu rejestracyjnym Kongresu - zakładka REJESTRACJA.

PIĄTEK 28.09.2018r.

15:45  Zastosowanie mobilnej ultrasonografii w codziennej praktyce lekarza medycyny sportowej
 

WARSZTAT „Zastosowanie mobilnej ultrasonografii w codziennej praktyce lekarza medycyny sportowej” 
W czasie warsztatu zostaną zaprezentowane przypadki najczęstszych urazów oraz praktyczne zastosowanie mobilnej ultrasonografii.

SOBOTA 29.09.2018r.

8.00   „EKG sportowca”
8.00   „Techniki podawania preparatów kolagenowych do tkanek miękkich oraz stawów” grupa 1 
8:45   
„Techniki podawania preparatów kolagenowych do tkanek miękkich oraz stawów” grupa 2
8.00   „Dysfunkcje i urazy stawu skokowego w sporcie: algorytm diagnostyczno–terapeutyczny” 
8.00   „Super Indukcyjna Stymulacja - Innowacyjna technologia w leczeniu schorzeń narządu ruchu”
11.30 „Monitorowanie medyczne w sporcie wyczynowym. Warsztat ergospirometryczny”

WARSZTAT „EKG sportowca” składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przybliżymy problem interpretacji zapisów EKG u młodocianych i dorosłych sportowców. W części praktycznej przedstawione zostaną przykłady zapisów EKG - wspólnie ocenimy przedstawione zapisy EKG, ocenimy zmiany adaptacyjne i patologiczne z jakimi może spotkać się lekarz badający sportowca. Naszymi ekspertami będą lekarze praktycy z wieloletnim doświadczeniem w ocenie EKG sportowców: dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska oraz dr n. med. Maria Miszczak-Knecht z IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz dr n. med. Andrzej Folga z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. Celem warsztatów jest ułatwienie interpretacji zapisów EKG sportowców dla lekarzy niebędących kardiologami.

WARSZTAT „Techniki podawania preparatów kolagenowych do tkanek miękkich oraz stawów” 
Uczestnicy warsztatu zapoznają się z zakresem wskazań do stosowania preparatów kolagenowych w medycynie sportowej: uszkodzenia mięśni, więzadeł i ścięgien oraz krążka międzykręgowego. Poznają praktyczne metody stosowania kolagenu w iniekcjach dostawowych, okołokręgowych i do stawów międzykręgowych, w tym środki medyczne i techniczne najczęściej stosowane przy iniekcjach z kolagenu. Warsztat poprowadzą lekarze z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej: dr Stanisław Machowski, były lekarz Reprezentacji Polski w piłce nożnej i Legii Warszawa oraz dr Bartosz Wasilczyk (USG).

WARSZTAT Dysfunkcje i urazy stawu skokowego w sporcie: algorytm diagnostyczno - terapeutyczny" 
Uczestnicy poznają zasady diagnostyki podoskopowej, podobarograficznej oraz biomechanicznej, a także funkcjonalnej stawu skokowego (pronacja / supinacja). Poznają kryteria powrotu do sportu po skręceniu stawu skokowego. Przedstawione zostaną zasady i kryteria doboru ortez jak również indywidualnych wkładek termoplastycznych w dysfunkcjach stawu skokowego w sporcie. Warsztaty poprowadzi dr Maciej Nowak wieloletni lekarz Kadry Narodowej Piłki Ręcznej Mężczyzn.

WARSZTAT „Super Indukcyjna Stymulacja – Innowacyjna technologia w leczeniu schorzeń narządu ruchu”
Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z najnowszą na rynku Polskim technologią wykorzystywaną w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Poznają działanie i wpływ intensywnego pola elektromagnetycznego na organizm ludzki. Dowiedzą się dlaczego terapia z wykorzystaniem maksymalnej intensywności stymulacji przynosi tak spektakularne efekty, zarówno w ostrych jak i przewlekłych dolegliwościach bólowych. W drugiej części, każdy z uczestników, będzie miał szansę wypróbować na sobie działanie Super Indukcyjnej Stymulacji. Ponadto, zaprezentujemy metodykę wykonania terapii SIS w najczęstszych schorzeniach, takich jak dolegliwości bólowe kręgosłupa, stawów obwodowych, w zespołach przeciążeniowych oraz stanach pourazowych. Warsztat przeprowadzi magister fizjoterapii Marita Pelczarska.

WARSZTAT ERGOSPIROMETRYCZNY  „Monitorowanie medyczne w sporcie wyczynowym" 
Warsztat poprowadzą lekarze sportowi specjalizujący się w ocenie zdolności wysiłkowych: dr n. med. Huber Krysztofiak oraz dr med. Robert Pietruszyński, którzy na co dzień współpracują z najlepszymi polskimi tenisistami, łyżwiarzami i kolarzami.
Część teoretyczna:
Ocenę wydolności fizycznej w sporcie wyczynowym przedstawi dr med. Robert Pietruszyński (Pracownia Badań Naczyniowych Zakładu Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, Polski Związek Kolarski). Parametry wentylacyjne a VO2max u zawodowych sportowców. Ergospirometria - odstępstwa w badaniu zawodowych sportowców i ich znaczenie w praktyce treningowej poprowadzi dr Piotr Kosielski (Polski Związek Kolarski).
Część praktyczna:
Badanie ergospirometryczne. Ocena całkowitej zdolności pochłaniania tlenu (VO2max) oraz wyznaczanie progów; Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP) w sporcie wyczynowym z użyciem systemu cpet MetaLyzer 3B „breath-by-breath” firmy C0RTEX Biophysik GmbH. Budowa planów treningowych w oparciu o wyznaczone progi metaboliczne. Prowadzący: Dipl-ing. Markus Siepmann, C0RTEX Biophysik GmbH Germany, dr inż. Jan Bazański, Marta Bazańska, VO2MAX Sp. z o.o. 

 

MIEJSCE KONGRESU
 
CENTRUM KONFERENCYJNE 
Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny

81-451 Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98

WEJŚCIE OD CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

Na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wzdłuż linii torów kolejowych) znajduje się płatny parking podziemny, zarządzany przez operatora zewnętrznego (City Parking Group S.A.). Parking jest chroniony, monitorowany i wyposażony w kasy automatyczne. Obiekt czynny jest 24h / 7 dni w tygodniu. Opłata za jedną godzinę parkowania to 2,30 zł. Przed głównym wejściem do Centrum Nauki EXPERYMENT znajduje się także płatny parking naziemny. Opłata za jedną godzinę parkowania to także 2,30 zł. Opłaty za parking można dokonać w automatycznych kasach - TYLKO GOTÓWKĄ. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone są zarówno na parkingu podziemnym ( w każdym sektorze) jak i naziemnym (miejsca znajdują się przy wjeździe na parking pomiędzy budynkami I i II).

Zachęcamy do korzystania z publicznych środków transportu dostępnych w mieście. Centrum znajduje się przy głównym ciągu komunikacji autobusowej i trolejbusowej (docelowy przystanek ZKM to Centrum Nauki Experyment; rozkład jazdy na www.zkmgdynia.pl) oraz nieopodal stacji Szybkiej Kolejki Miejskiej (przystanek SKM Gdynia – Redłowo; rozkład jazdy na www.skm.pkp.pl). 

Polecamy również stronę www.jakdojade.pl/trojmiasto/trasa/
W punkcie startowym należy wpisać swoją lokalizację, a w punkcie docelowym: Centrum Nauki Experyment.

BAZA HOTELOWA

HOTEL MERCURE GDYNIA CENTRUM ***                                                        BRAK MIEJSC
ul. Armii Krajowej 22, 81-372  Gdynia
 
Jest położony w centrum miasta, w odległości krótkiego spaceru od plaży. W pobliżu hotelu znajdują się: Teatr Muzyczni, w kórym odbędzie się wieczór towarzyski, Bulwar Nadmorski – najpopularniejszy trakt spacerowy w Gdyni oraz przystań jachtowa. Centrum Konferencyjne Kongresu znajduje się około 2,5 km od hotelu.
• Dla gości Kongresu hotel przygotował ofertę: 
• Pokój jednoosobowy standard – 330 zł brutto / doba ze śniadaniem
• Pokój dwuosobowy standard – 370 zł brutto / doba ze śniadaniem
  Tel. 58 666 30 40

 E-mail : H3417-RE1@accor.com

www.mercure.com
 
COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT ****                               BRAK MIEJSC
ul. Jerzego Waszyngtona 19, 81-342 Gdynia
 
Hotel posiada 200 wygodnych, zaprojektowanych w skandynawskim stylu, klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym dostępem do Wi-Fi. Przytulny design zapewnia Gościom relaks i wypoczynek. W przypadku pokoi typu Premium oraz Business – wyjątkowy widok na Zatokę Gdańską. Odległość od Centrum Kongresowego to około 4 km. 
Dla gości Kongresu hotel przygotował ofertę: 
• Pokój jednoosobowy standard – 420 zł brutto / doba ze śniadaniem
• Pokój dwuosobowy standard – 465 zł brutto / doba ze śniadaniem 
Dopłata do pokoju premium + 80 zł.
 Tel. 58 743 07 00

 E-mail : hotel@courtyardgdynia.com

link rezerwacyjny do oferty: www.courtyardgdynia.pl
 
BŁĘKITNY ŻAGIEL ***                                                                                             BRAK MIEJSC
Resort Hotele Nadmorskie sp. z o.o.
ul. Franciszka Sędzickiego 19, 81-374 Gdynia
 
Hotel jest położony w odległości 150 m od plaży w Gdyni , 400 m od Skweru Kościuszki i Gdyńskiej Mariny tuż przy Muzeum Marynarki Wojennej. W najbliższej okolicy znajduje się Teatr Muzyczny czy główna ulica Świętojańska z mnóstwem sklepów i restauracji. Hotel jest zbudowany w stylu marynistycznym, dysponuje 24 pokojami z widokiem na morze przy bulwarze gdyńskim. Dla gości Kongresu hotel przygotował ofertę:
Pokój jednoosobowy - 190,00 zł / doba ze śniadaniem

Pokój dwuosobowy - 230,00 zł / doba ze śniadaniem
 Tel. 58 351 05 51, 531 324 253

 E-mail : recepcja@blekitnyzagiel.pl

www.blekitnyzagiel.pl
  
WIECZÓR TOWARZYSKI - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
* Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
 
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Plac Grunwaldzki 1
81-372 Gdynia

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wieczór towarzyski, który odbędzie się w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej 28 września 2018r.

PROGRAM SPOTKANIA:
18:30  Coctail przed spektaklem w foyer 
19:00  Spektakl pt. „Cud albo krakowiaki i górale”
22:00  Bankiet w foyer teatru

„CUD ALBO KRAKOWIAKI I GÓRALE”
Uważany z pierwsza operę narodową. Premiera odbyła się tuż przed przysięgą Kościuszki i zebrała elity Polski przed trzecim rozbiorem. 
Dorota kocha Stacha. Stach kocha Basię. Dorota jest macochą Basi. Bryndas chce Basię poślubić. Będą kłopoty. Bardos przynosi z miasta nowy gadżet i wszyscy się godzą. 
Utwór był żywiołowo odbierany przez publiczność prapremierową w roku 1796. Przez badaczy jest traktowany jako manifestacja patriotyczna wobec rodzącej się zaborowej rzeczywistości i schyłku I Rzeczypospolitej. Czy spór krakowiaków i górali może być metaforą naszej dzisiejszej rzeczywistości? 
Spektakl w symboliczny sposób zepnie klamrą 60 lat istnienia Teatru Muzycznego, oraz zainauguruje jubileuszowy sezon, gdyż to właśnie tą premierą Danuta Baduszkowa otwierała działalność gdyńskiej sceny muzycznej.


Reżyseria: Michał Zadara
Kierownictwo muzyczne/ dyrygent: Paweł Kapuła
Scenografia: Robert Rumas
Kostiumy: Henriette Műller
Choreografia: Ewelina Adamska-Porczyk
Światło: Artur Siennicki
Dramaturgia: Daniel Przastek
OPŁATY

Opłata za udział w Kongresie obejmuje:
 
wyżywienie (przerwy kawowe i obiadowe) 
udział w obradach naukowych, sesjach naukowo-szkoleniowych oraz warsztatach
wstęp na stanowiska wystawiennicze
materiały kongresowe
certyfikat uczestnictwa
 
 
  REJESTRACJA 
OD 01.09.2018r.*
Członkowie PTMS REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
Doktoranci / studenci REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
Pozostali uczestnicy REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
Osoby towarzyszące ** REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
 
    * Osoby, które dokonają wpłaty po 10 września mogą nie otrzymać materiałów konferencyjnych.
  ** Dla osób towarzyszących nie przewiduje się materiałów zjazdowych, streszczeń i certyfikatów.
 
   
WIECZÓR TOWARZYSKI A
(premiera sztuki oraz bankiet)
REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
WIECZÓR TOWARZYSKI B
(bankiet)
REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
 
​Podane ceny są cenami z podatkiem VAT.
* Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

 

 

ZAPISY NA KONGRES ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE
PARTNERZY

PARTNERZY SPORTOWI
WYSTAWCY
PATRONAT HONOROWYPATRONAT MEDIALNY
   

 

design & code LemonArt.pl